In memoriam

Vila i frid
ros

 


Vår kamrat och klubbmedlem Jocke Saari har lämnat våra led. Han avled den 10 oktober 2019. Den glädje du alltid spred i vårt umgänge kommer att finnas kvar som ett bestående minne. RIP

 


Vår vän och en av grundarna till klubben, Lotta Edström,
har lämnat vår kamratkedja den 3 juli 2017.
Ditt stora engagemang, som gjordes med mycket skratt och glädje,
kommer vi alla att minnas för alltid.
Vila i frid Lotta.

 

Tage Persson
Vår medlem Tage Persson har hastigt lämnat oss den 10 augusti 2016.
Ditt stora lugn med djup kamratskap kommer vi att minnas för alltid.
Vila nu i frid.

 

Danne-Soderberg
Vår kamrat och klubbmedlem Danne Söderberg har lämnat våra led. Han avled den 5 juli 2015.
Saknaden av dina spratt och den glädje du alltid spred i vårt umgänge kommer att bli stor.
Vi kommer alltid att minnas dig.

 

Lars-Hakan-Aspman
Vår medlem Lars-Håkan Aspman lämnade oss den 4 november 2011.
Vi kommer att sakna din humor och dina rappa kommentarer.
Du kommer alltid att finnas i våra minnen.