Hem

Välkommen!

Vid klubbens årsmöte den 5 november 2021 fattades beslut om att avveckla Sir Vival’s MC. Klubbens kvarvarande medel har fördelats mellan:

  • SMC skadefond
  • Cancerfonden
  • Hjärt- och lungfonden
  • Barncancerfonden
  • Mellannorrlands Hospice

Vi önskar framföra ett stort tack till alla som varit med och skapat de trevliga minnen vi har från våra sammankomster, kamratskap och evenemang såsom Riddarrundan och gemensamma resor inom Sverige och ut i Europa.

Presidenten