Styrelsen

Styrelsen

President Bo Enheim

Vice ordförande Arne Pettersson

Sekreterare Irene Jonsson

Skattmästare Lise-Lotte Edström

Ledamot Per Candell

Suppleant Sven Hedlund

Suppleant Lisa Engholm